REGULAMIN KONKURSU Multigrill Kuvings

1. Organizatorem konkursu organizowanego w ramach profilu „@kuvings_polska” w serwisie społecznościowym Instagram, zwanego dalej „Konkursem”, jest Domowe Sanatorium Zimnoch Sp. J. z siedzibą 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 50, NIP 542-299-19-03, dalej zwana „Organizatorem”.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem.

3. Konkurs trwa od 8 kwietnia 2021 r. od godziny 19:00 do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59.

4. Wyniki Konkursu będą opublikowane na profilu Organizatora prowadzonym w ramach serwisu Instagram (zwanym dalej Profilem) do dnia 10 maja 2021 r. do godz. 19:00 w osobnym poście.

5. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które w dniu publikacji Ogłoszenia ukończyły 18 lat.

6. Zadanie konkursowe (zwane dalej Zadaniem Konkursowym) polega na:

a) nagraniu krótkiego filmu z MultiGrillem, w którym pokazany zostanie sprzęt oraz opowiedzenie w filmie za co najbardziej lubi się MultiGrill
b) wysłaniu filmiku na adres
marketing@domowesanatorium.pl lub marketing@kuvings.pl
c) obserwowaniu profilu @kuvings_polska w serwisie społecznościowym Instagram,
d) polubieniu postu konkursowego
e) oznaczenie dwóch osób w komentarzu do posta

7. Komisja oceniająca Zadania Konkursowe będzie brać pod uwagę kreatywność nadesłanych filmików. Zostanie wybranych 6 najlepszych filmików. Filmy zostaną następnie użyte do spotu reklamowego marki Kuvings.

8. Po zakończeniu Konkursu zostaną przyznane Nagrody Główne (zwane dalej Nagrodą Główną) w postaci dodatkowej płyty do MultiGrilla o wartości 99 zł brutto.

9. Nagroda zostanie wysłana do zdobywcy przesyłką kurierską w ciągu 14 dni roboczych od momentu podania przez Zwycięzcę niezbędnych danych, tj. nazw wybranych przez zwycięzcę produktów oraz adresu.

10. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

11. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook i Instagram. Instagram Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

12. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznaniem nagrody w Konkursie odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie dane wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

13. Uczestnicy przesyłając filmiki przekazują prawa autorskie do ich nieograniczonego użycia przez Organizatora.